Cảm nhận của em về tâm trạng của hồ xuân hương trong bài tự tình ll?

5 câu trả lời 5