Mình muốn hỏi điều này?

Ai có biết cách nào biến điện thoại smart phong hay iPhone thành cục wifi không vì mình muốn nó kết nối với máy tính cảm ơn nhiều
4 câu trả lời 4