Ai đang luyện thi đại học?

có ai sinh năm 2k muốn học toán lý hóa trên các các trang online hocmai,vted,moon,chu văn biên , đào trọng anh , thi vào link facbook này đăng kí https://www.facebook.com/khoahochaynhat/
3 câu trả lời 3