Giải thích vì sao khu vực ven bờ tây thái bình dương từ bán đảo camsatca đến nhật bản philippin idonexia hay xảy ra động đất núi lửa?

4 câu trả lời 4