Mình hiện tại đang bị cận mà vẫn chưa dám nói với bố mẹ, vì bố mẹ mình không thích việc cận tí nào, mình lại sợ khi nói với bố mẹ lại bị la?

Mình phải làm sao đây
8 câu trả lời 8