THI TIẾNG PHÁP TRÌNH ĐỘ A QUỐC GIA. HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

Bạn nào đã học thi tiếng Pháp trình độ A quốc gia ở trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn và trường ĐH Sư phạm có thể cho mình xin kinh nghiệm thi (khó/dễ, tài liệu ôn thi,...) tại đây kh ạ? Mình yếu kỉ năng Nghe nên lo lắng lắm ạ! Cảm ơn!
3 câu trả lời 3