Mọi ng giúp mình tìm MV hải ngoại hay phòng trà gì đó, là LK trong đó có bài lý quạ kêu,, nữ ca sĩ hát cầm quạt phe phẩy mặc áo đỏ rất đẹp?

4 câu trả lời 4