Lục địa hấp thụ nhiệt nhanh hay chậm giữa ngày và đêm tại sao?

3 câu trả lời 3