Cho biết do đâu tạo nên các dãy núi trẻ coocdie andet himalaya?

3 câu trả lời 3