Hãy kể về những việc làm hoặc lời dạy bảo giản di mà sâu sắc của người mẹ kính yêu sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm?

3 câu trả lời 3