Ai giỏi toán rời rạc, đặc biết là thực hành trên maple chỉ em mấy câu này với ạ, sắp thi rồiii..?

Cập nhật: https://docs.google.com/a/hcmus.edu.vn/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGNtdXMuZWR1LnZufHRvYW5yb2lyYWN8Z3g6NTAzYmRjNmM0M2E3Njk3Ng
thật sự là khó :((((
giúp mình từng chi tiết nhỏ với ạ, chân thành cảm ơn
3 câu trả lời 3