Các anh chị hãy giúp em phản biện lại tính tự trị được không ạ..?.? Em cảm ơn trước 😘?

4 câu trả lời 4