Cần giúp CN Mác-lenin?

mong add duyệt bài này mình hết cách mò rồi.
ai giúp mình viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 20 dòng không ạ.
từ định nghĩa vật chất của lênin anh chị hãy liên hệ công việc thực tế của mình
công việc gì cũng được, y càng tốt nha các bạn
cảm ơn đã đọc
4 câu trả lời 4