Cho em hỏi em có cô ở mỹ, cô có khả năng tài chính và đã bảo lãnh được bà của em qua đó, nếu em có học bổng một phần thì phần còn lại cô em?

Có thể chi trả cho em được hay không hay gia đình em phải trả phần đó tại vì kể cả khi có học bổng một phần thì vẫn rất nặng tiền ạ . Em cảm ơn ạ !
4 câu trả lời 4