Nhờ anh chị lam giúp mình câu 4 với ạ?

4 câu trả lời 4