Có cách nào để học giỏi môn ngữ văn và tả văn giỏi?

Giúp với ạ
6 câu trả lời 6