Các bác cho tớ hỏi chu tuyến của tam giác là j vậy?

5 câu trả lời 5