Giúp mình cách tạo ra một game đánh bài . .?

Mình muốn tạo một game đánh bài Pokemon Go theo phong cách bài Tiến Lên . Nhưng hoàn toàn mang một diện mạo mới theo ý tưởng của mình . Có ai biết phần mềm nào tạo game đánh bài đơn giản giúp mình với ạ . Mình chỉ có dự án bao gồm ý tưởng và hình ảnh có sẵn thôi ạ . Còn chuyên môn tạo game thì mình còn gà mờ lắm .
5 câu trả lời 5