Giúp e với?

e năm nay 35 tuổi. E có chồng và 2 con. E có một thằng cháu năm nay 17 tuổi. Thời gian vừa đây em hay bị mất quần lót, và e có để ý thì phát hiện ra thằng cháu e nó lấy quần lót e thủ dâm. Vừa đây thì nhà e không có ai. Nó qua chơi , thì e bị nó sờ vú. Xong rồi nó còn xin e là cho nó thử . E hoang mang quá. Mọi... hiển thị thêm e năm nay 35 tuổi. E có chồng và 2 con. E có một thằng cháu năm nay 17 tuổi. Thời gian vừa đây em hay bị mất quần lót, và e có để ý thì phát hiện ra thằng cháu e nó lấy quần lót e thủ dâm. Vừa đây thì nhà e không có ai. Nó qua chơi , thì e bị nó sờ vú. Xong rồi nó còn xin e là cho nó thử . E hoang mang quá. Mọi người cho e lời khuyên
14 câu trả lời 14