Nhạc này nhạc ko lời ..nghee lâu r e rất thik nó..mak ko bik là gì hết >.< hic.....nó vầy nèk : tưng tưng từng tứng tưng... Map của Jaki?

4 câu trả lời 4