Công ty thực tập?

Chào các bạn mình là sinh viên ngành kinh tế và mình đang học chuyên ngành kinh tế đầu tư. Sáp tơi mình đang làm đề tài tốt nghiệp là phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh thì không biết sẽ làm công ty nào và lĩnh vực nào cho phù hợp ạ?
6 câu trả lời 6