Tính thuế thu nhập cá nhân giúp e vs ạ?

Giám đốc một công ty Dược có lương hàng tháng là 33 triệu. Tháng cuối năm ông được thưởng thêm một tháng lương thứ 13. Ông đang nuôi 2 con nhỏ đang đi học và một mẹ già. Vợ ông thất nghiệp đang ở nhà giúp ông chăm sóc gia đình. Hãy tính thu nhập tháng cuối năm của ông biết rằng mỗi tháng ông đều làm từ thiện là 1,5... hiển thị thêm Giám đốc một công ty Dược có lương hàng tháng là 33 triệu. Tháng cuối năm ông được thưởng thêm một tháng lương thứ 13. Ông đang nuôi 2 con nhỏ đang đi học và một mẹ già. Vợ ông thất nghiệp đang ở nhà giúp ông chăm sóc gia đình. Hãy tính thu nhập tháng cuối năm của ông biết rằng mỗi tháng ông đều làm từ thiện là 1,5 triệu đồng
5 câu trả lời 5