Bạn làm gì để góp phần đảm bảo an ninh an toàn trong khách sạn? Ac nào giúp e với?

2 câu trả lời 2