Cách chuyển tiền mặt từ Brazil về Việt Nam?

Cập nhật: Vì là lần đầu nên tôi không biết làm cách nào và cần những thủ tục hay là tìm dịch vụ bên ngoài như thế nào? Xin các bạn vui lòng chỉ dẫn giúp tôi để tôi có thể chuyển tiền theo chiều từ Corinthian - Brazil về Hà Nội - Việt Nam với ạ? Tôi cần phải làm gì? Và người nhận bên Việt Nam cần chuẩn bị cũng như cung cấp... hiển thị thêm Vì là lần đầu nên tôi không biết làm cách nào và cần những thủ tục hay là tìm dịch vụ bên ngoài như thế nào? Xin các bạn vui lòng chỉ dẫn giúp tôi để tôi có thể chuyển tiền theo chiều từ Corinthian - Brazil về Hà Nội - Việt Nam với ạ? Tôi cần phải làm gì? Và người nhận bên Việt Nam cần chuẩn bị cũng như cung cấp những thông tin gì?

Xin cảm ơn!
5 câu trả lời 5