Tìm tập xác định của hàm số y bằng căn âm x cộng 4 trên x bình phương cộng 4?

Tôi muốn yahoo trả lời câu hỏi này cho tôi
5 câu trả lời 5