Cho em hỏi về chương trình ti vi cũ về khám phá khoa học vui. Em chỉ nhớ là có cái xe tải và có anh làm các thí nghiệm mô phỏng rất hay?

4 câu trả lời 4