Em muốn tìm chương trình ti vi cũ?

Em muốn tìm chương trình ti vi cũ về khoa học vui chiếu trên tivi ngày xưa. Em chỉ nhớ có cái xe tải và có anh làm các thí nghiệm rất hay. Em cảm ơn
5 câu trả lời 5