Ai giúp mình với, hiện tại mình đang bị lỗi cai driver card man hình rời bị màn hình đen và lúc khởi động win bị chớp .?

5 câu trả lời 5