Thế nào là lợi nhuân?

Cập nhật: Xin hãy giải đáp rõ ràng thắc mắc này
Xin cảm ơn mọi người.
6 câu trả lời 6