Hát như tụng kinh?

Cho em hỏi sao em hát chay thì em hát đúng điệu nhưng em hát theo beat hay hát theo ca sĩ thì cứ như đọc ý có ai có cách nào để khắc phục không chỉ em với.
6 câu trả lời 6