Vì sao nói thể chế chính trị ở phương tây cổ đại là nên dân chủ chủ nố?

5 câu trả lời 5