Em hãy giải thích vì sao có sự phân bố của khí áp và gió như vậy ?

5 câu trả lời 5