Ở Sài Gòn không có chổ nào dạy môn fencing ( đấu kiếm ) nhỉ các anh, các chú.?

5 câu trả lời 5