Wifi máy tính?

Cập nhật: Mình ấn Remove cái wifi của mình và giờ thì không thấy wifi ấy hiện lên ở chỗ danh sách các wifi xung quanh mình nữa, chỉ mình cách chữa với
6 câu trả lời 6