Mọi ngườichomình hỏibộanimenàyvớicó mộtanh main lúcnhỏlúcnàocungkhóc nhưng khithấycáichếtcủamộtbạnthântóc trắnghồinhỏthìtrởnênlạnhlùngvà...

4 câu trả lời 4