Network Connections Ko thấy gì Bạn nào giúp minh với?

ai giúp mình với máy tính cua mình vào phần Network Connections thi ko thấy gì hết vào phần Device Manager thì ko thấy Network adapters chỉ thấy 2 dấu ? Mau vàng mình đa len Internet tim hết thẩy phần mền cài drivers nhung vẫn ko đc minh củng ghost lai máy roi vẩn bi bạn nào biết giúp mình với ( win xp sp2. ... hiển thị thêm ai giúp mình với máy tính cua mình vào phần Network Connections thi ko thấy gì hết vào phần Device Manager thì ko thấy Network adapters chỉ thấy 2 dấu ? Mau vàng mình đa len Internet tim hết thẩy phần mền cài drivers nhung vẫn ko đc minh củng ghost lai máy roi vẩn bi bạn nào biết giúp mình với ( win xp sp2. Gigabyte ga-945plm- s2 )
6 câu trả lời 6