Facebook.. Dc gắn thẻ mà album ảnh k có ảnh thẻ?

Được gắn thẻ mà trong album "ảnh từ bạn" lại k có ảnh mình đc gắn thẻ la sao anh chị..nó chỉ hiện tren dòng thời gian thôi..còn vào tất cả album thi k có ảnh minh dc gắn thẻ..ace chia sẽ..iu
4 câu trả lời 4