Cho e hỏi nha e chiều ngan 5m chiều dài 12m e muốn đổ 1 tấm 15 phân bao nhiu cát sắt đá si măng ạ?

4 câu trả lời 4