Cho e hỏi là: e đã khám nvqs và được loại 4 vì sâu răng,như vậy sang năm e có khám nữa không?

5 câu trả lời 5