Mình có nhớ 1 game chơi hồi xưa cỡ nam 2004-2005 gmae ofline mỗi lần bật nó lên là nó hiện ra 1 danh sách game ofiline để chơi giup minh với?

10 câu trả lời 10