Chỉ vì 1 sở thích,có nên bỏ 1 khoảng tgian dài ra để rèn luyện,và sau đó cũng chẳng dùng với mđích gì?chỉ giữ cho m,nvay có quá lãng phí k?

7 câu trả lời 7