Đà Nẵng có đặc sản gì để mua làm quà ?

Quê mình ở Hà Tĩnh. Nay vào Đà Nẵng chơi. Định mua quà về tặng bạn thân, họ hàng mà không biết Đà Nẵng có đặc sản gì chỗ khác không có để mua về cho nó ý nghĩa đây?
Xin các bạn tư vấn giúp mình
6 câu trả lời 6