119,6125 trừ đi số nguyên là còn bao nhiêu ạh?

4 câu trả lời 4