Hỏi về bệnh tự kỉ?

Cho mình hỏi người tự kỉ trưởng thành trong sinh hoạt hàng ngày khác với người bình thường ko
7 câu trả lời 7