Viết 1 đoạn văn ngắ từ 3 đến 5 câu để khẳng định rằng: có tình yêu thương, chúng ta cùng ươm mầm cho trái tim hoài bão và khát vọng. Giúp em?

5 câu trả lời 5