Các bác cho em hỏi chút ạ. Điện nhà em đèn báo vẫn có điện nhưng khi cắm bóng đèn hoặc nồi cơm vào thì đèn báo lại tắt.k su dụng điện được?

5 câu trả lời 5