Ai có câu hỏi tình huống gdcd nào 1 tiết trong hk1 không ạ? làm ơn giải hộ luôn ạ ^^ tks nhiều?

Cập nhật: Lớp 9 nha các man ^^
4 câu trả lời 4