Bạn a và bạn b xích voi nhau gio ra choi nhung ki ve thì bạn b và ban c chặnv duong đánh bạn a z nó đc coi là vi phạm pháp luật hay kỉ luật?

4 câu trả lời 4