Trog gio ra chs bn a xích muýt vs bn b ra ve bn b vs c chặn đánh bn a phải nhập viện z đó là vi pham pap luat hay ki luat?

Mọi ng giúp e mai e kt e đag cần gấp
5 câu trả lời 5