Anh chị ơ cho e hỏi cách thêm một chương trình khởi động cùng Windows bằng batch?

4 câu trả lời 4